Partnerzy

Współpracują z nami

 Związek Miast Polskich
  www.zmp.poznan.pl   

Związek Miast i Gmin 
       Nadnoteckich 
   www.rzekanotec.pl                          Instytut Badań nad  Demokracją 
                         i Przedsiębiorstwem Prywatnym  
                                        www.iped.pl                                          Agencja Promocji 
                                           Miast i Regionów
                                               www.apmir.pl                   

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu,
Przemysłu i Usług
www.polskaprzedsiebiorczosc.pl         
       Wolters Kluwer
   www.wolterskluwer.pl
    Polskie Towarzystwo 
Turystyczno  Krajoznawcze
       www.pttk.pl           Multitrain
    www.multitrain.pl                       
                            


                                                                    APEXnet 
                                                        Inwestycje Publiczne
                                                        www.apexnet.com.pl
                                                                                                                                


                                  

Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu 
     www.cepr.pl                                  Progress Group 
                            www.progresgroup.pl                                               

          Pure Conferences
   www.pureconferences.pl                                           Ekorum
                                  www.ekorum.pl


                                                            Golden Training
                                                       www.goldentraining.pl                                                    AstraFox Sp. z o.o.
                                                     www.astrafox.pl
Wydanie nr 18/2022 z dnia 18.01.2022 ISSN: 2391 – 6214