Maszyny i urządzenia warto wziąć w leasing

2019-01-08

Leasing stanowi jedną z ciekawszych form finansowania przedsiębiorstwa, a konkretniej dzięki niemu można wyposażyć swoją firmę w niezbędne pojazdy osobowe czy też ciężarowe, a także szereg specjalistycznych maszyn, dzięki którym firma będzie mogła się rozwijać. Tak naprawdę, można otrzymać leasing na każdą maszynę czy też oprogramowanie, jedyne, z czym trzeba się liczyć to fakt, że im bardziej nietypowe będzie to urządzenie, tym może być trudniej z pozytywną oceną wniosku leasingowego, a dodatkowo spore znaczenie może mieć wiarygodność osoby, która się o taki leasing stara. Oprócz nowych urządzeń w wielu przypadkach można też zdecydować się na maszyny używane.


Dlaczego leasing nadal jest tak atrakcyjny?


Bezsprzecznie, nadal bardzo mocno zwraca się uwagę na fakt, że daje on możliwość optymalizacji podatkowej. Aby otrzymać maszyny w leasing nie trzeba wykazać się taką zdolnością kredytową jak w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego, o jaki moglibyśmy starać się w banku. Tymczasem warto także zwrócić uwagę na fakt, że porównując pomiędzy sobą koszty związane z leasingiem oraz kredytem - nie ma między nimi aż tak dużych różnic. Różnica pojawia się natomiast jeśli chodzi o okres spłaty takiej inwestycji. Kredyt będzie więc atrakcyjniejszą opcją dla osób, które są zainteresowane dłuższą możliwością spłacania pożyczonych pieniędzy. W przypadku leasingu trzeba natomiast zachować minimalnie 40% amortyzacji normatywnej.


Kiedy możliwe jest naliczenie leasingu w koszty?


Zazwyczaj właśnie ta kwestia jest istotna dla osób, które decydują się na leasing. Aby możliwe było naliczenie go w koszty trzeba spełnić dwa warunki: po pierwsze umowa leasingowa musi zostać zawarta na konkretny okres. Wymiar czasu trwania umowy zależy od tego, czego ma ona dotyczyć - w przypadku podlegających odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchomych lub też wartości niematerialnych i prawnych musi to być okres, który będzie wynosił minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku, jeśli chodzi o nieruchomości, które podlegają odpisom amortyzacyjnym - umowa musi zostać zawarta na co najmniej 10 lat. Drugim warunkiem, jaki trzeba spełnić jest kwestia sumy ustalonej w niej opłat, która zostaje pomniejszona o podatek od towarów i usług. Suma ta powinna przynajmniej odpowiadać wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.


Leasing operacyjny czy też kapitałowy?


Decydując się na leasing możemy wybierać spośród dwóch opcji:


- Leasing operacyjny - umowa zawierana jest na okres krótszy niż czas użytkowania rzeczy, której dotyczy finansowanie. Ten rodzaj leasingu wiąże się z dużymi korzyściami podatkowymi, gdyż całą ratę można wrzucić w koszty uzyskania przychodu. W takiej sytuacji zmniejsza się podstawę opodatkowania. Dzieje się tak ze względu na fakt, że właścicielem leasingowanej rzeczy jest podmiot, który ją finansuje. Przyjmuje się, że jest to najbardziej popularna i najbardziej pożądana przed przedsiębiorców forma leasingu.


- Leasing kapitałowy / finansowy - rzecz, która jest brana w leasing jest własnością osoby, która z niego korzysta. Odpisaniu podlega część odsetkowa raty oraz amortyzacja.


Lista sprzętu, pojazdów i maszyn, jakie można wziąć w leasing jest naprawdę bardzo długa. Dzięki takiej możliwości można doposażyć firmę w nowoczesne urządzenia, które usprawnią codzienną pracę.


Źródło: www.cls.pl Wydanie nr 169/2019 z dnia 18.06.2019 ISSN: 2391 – 6214