Wydanie nr 111/2017 z dnia 2017-04-21 ISSN: 2391 – 6214

Nieruchomości na sprzedaż

wróć do wyników wyszukiwania

2017-04-21

Lokalizacja Warszawa (woj. MAZOWIECKIE)

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


informuje o przetargu organizowanym w dniu 24.04.2017r.

na łamach Gazety Wyborczej (wydanie ogólnopolskie)

na sprzedaż: 


nieruchomości położonych w Gliwicach pomiędzy ulicami: Piwną, Mitręgi, Jagiellońską i Szarą, za łączną cenę nie niższą niż:

21.268.800,00zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych)

powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT 


Przedmiotową nieruchomość stanowią:

I. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości:

  • działka nr 293 o pow.: 315,00m2 (KW GL1G/00047171/7)
  • działka nr 298 o pow.: 601m2 (KW GL1G/00038098/5)
  • działka nr 428 o pow.: 118m2 (KW GL1G/00037887/6)
  • działka nr 300 o pow.: 25.001m2 (KW GL1G/00060190/3)

II. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej wieżą ciśnień w postaci działek nr: 301 (pow.: 13.834m2), 302 (pow.: 2.354m2), 303 (pow.:14.579m2), 304 (pow.: 1.080m2), 305 (pow.: 1.794m2), 306 (pow.: 937m2), 307 (pow.: 7.732m2), 308 (pow.: 7.825m2) i 309 (pow.: 327m2) o łącznej pow.: 50.462m2 (KW nr GL1G/00091486/1)

o łącznej powierzchni 76.497m2.


1. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Przetargu) oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości:

2.100.000,00zł. (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100)

na rachunek masy upadłości nr: 92 1090 2590 0000 0001 2949 8676

w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „przetarg – FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”.

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 18.05.2017r. o godz. 13.00.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 
numer ogłoszenia: 455883  I  data wprowadzenia: 2017-04-21  I  wyświetleń: 62  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 107

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 327/2017 z dnia 23.11.2017 ISSN: 2391 – 6214