Tarcza antykryzysowa w kontekście wypowiedzianych umów

2020-05-28

Przepisy związane z tarczą antykryzysową są nieustannie zmieniane, co utrudnia ich zrozumienie przez osoby niezajmujące się prawem. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców kontaktuje się w tej sprawie z doświadczonymi kancelariami adwokackimi.

  1. Czy tarcza antykryzysowa obejmuje najemców w okresie wypowiedzenia?
  2. Wypowiedź prawnika na temat tarczy antykryzysowej
  3. Brak ochrony w przypadku nieprzedłużenia najmu
  4. Co zrobić, jeżeli nie można skorzystać z tarczy?

Niektóre pytania powtarzają się na tyle często, że prawnicy przygotowali na ich temat artykuły, co ułatwia przedsiębiorcom uzyskanie rzetelnej pomocy prawnej związanej z tarczą antykryzysową. Jednym z często poruszanych tematów jest możliwość skorzystania z tarczy w sytuacji, w której najemca złożył wypowiedzenie umowy najmu lokalu przed wejściem w życie stosownych zapisów.

Czy tarcza antykryzysowa obejmuje najemców w okresie wypowiedzenia?

O ile w przypadku najemców, których wciąż obowiązuje umowa, sprawa wydaje się oczywista, to wątpliwości budzi sytuacja, w której ktoś zdecydował się na złożenie wypowiedzenia przed dniem, w którym zaczęła obowiązywać tarcza. Chodzi przede wszystkim o przedsiębiorców, którzy wynajmowali lokale w galeriach handlowych o powierzchni przekraczającej 2 000 metrów kwadratowych i którzy zostali objęci początkowym zakazem handlu (wprowadzono go zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 13 marca bieżącego roku).

Tym samym każdy, kto chciałby skorzystać z uprawnień wynikających z artykułu 15 tarczy antykryzysowej, powinien się najpierw upewnić, że rzeczywiście ma taką możliwość. W przeciwnym razie można się narazić na wiele problemów. Na szczęście art. 15 tarczy antykryzysowej został przeanalizowany przez prawników, dzięki czemu można uzyskać ostateczną odpowiedź w tej sprawie.

Wypowiedź prawnika na temat tarczy antykryzysowej

Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca lokalu w galerii handlowej, który złożył wypowiedzenie przed wejściem w życie stosownych ustaw, nie będzie mógł skorzystać z tarczy antykryzysowej i tym samym zrezygnować z płacenia czynszu. Co prawda najemca może powołać się na wspomniany artykuł (art. 15 ust. 1 tarczy antykryzysowej) i nie opłacić czynszu na podstawie zapisu, zgodnie z którym zobowiązania najemcy względem wynajmującego wygasły na czas obowiązywania zakazu, jednak nie jest to polecane rozwiązanie. Trzeba wówczas liczyć się z tym, że po zniesieniu zakazu wynajmujący zacznie dochodzić zapłaty zaległego czynszu.

Brak ochrony w przypadku nieprzedłużenia najmu

Jak wynika z art. 15 ust. 2 tarczy antykryzysowej, najemcy, którzy nie złożą oferty związanej z przedłużeniem umowy najmu, nie mogą korzystać z wygaszenia zobowiązań regulowanych art. 15 ust. 1. W takim przypadku nie obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu, więc wynajmujący ma pełne prawo na wystosowanie wezwania do zapłaty. Dodatkowo w takich sytuacjach nic nie stoi na przeszkodzie, aby wynajmujący skierował sprawę do sądu, co mogłoby narazić najemcę na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Pomijając prawniczy żargon, w okresie wypowiedzenia najemca postrzegany jest jako strona, która najprawdopodobniej nie będzie zainteresowana przedłużeniem dotychczasowej umowy. Z tego powodu przepisy tarczy antykryzysowej (a w szczególności wielokrotnie wspomniany art. 15) nie będą go chroniły. Płacenie czynszu w okresie zakazu nie jest należne wyłącznie w sytuacjach, w których dochodzi do przedłużenia umowy.

Co zrobić, jeżeli nie można skorzystać z tarczy?

Do momentu zniesienia zakazu najemcę lokalu teoretycznie obejmuje art. 15 ust.1, gdyż obowiązek złożenia oferty w sprawie przedłużenia umowy zaktualizuje się dopiero po jego zniesieniu. Nie oznacza to jednak, że najemca powinien unikać regulowania płatności za czynsz, gdyż trudno wskazać powód, przez który wynajmujący nie miałby później dochodzić w swoich praw. Nie warto więc dla drobnych oszczędności ryzykować, że zostanie się pociągniętym do odpowiedzialności. Dużo lepszym rozwiązaniem, które w takiej sytuacji sugeruje Kancelaria adwokacka w Rzeszowie: jakubowskazawada.com, jest podjęcie próby negocjowania stawek najmu (aktualnych oraz przyszłych) z właścicielem nieruchomości. Podczas negocjacji można powołać się na wystąpienie siły wyższej, szczególnie że nieprzewidziana pandemia stanowi jej najlepszy przykład.

Jeżeli natomiast potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z tarczą antykryzysową lub konsultacji prawniczej, koniecznie skontaktuj się z doświadczoną kancelarią. Pamiętaj, że chociaż na pierwszy rzut oka twój problem może być podobny do innych spraw, to może się okazać, że ze względu na dodatkowe okoliczności uda się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla ciebie satysfakcjonujące. Wspomniana kancelaria prowadzi doradztwo w takich obszarach jak przejęcia i przekształcenia firm, prawo handlowe, prawo cywilne, obsługa prawna firm oraz prawo medyczne. Z pomocy kancelarii mogą skorzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne niezależnie od tego, czy chodzi o prawo własności, ochronę przedsiębiorstwa czy też sprawy związane z nieruchomościami.Wydanie nr 128/2021 z dnia 08.05.2021 ISSN: 2391 – 6214