Zwrot podatku z Holandii – jak wygląda?

2019-09-16

Pracujesz w Holandii i potrzebujesz rozliczyć się z urzędem? Nie wiesz czy przysługuje Ci zwrot podatku? Sprawdź, jak go uzyskać oraz jakich dokumentów potrzebujesz do prawidłowego rozliczenia.


Komu przysługuje zwrot podatku?

Każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii, może ubiegać się o zwrot podatku. Zgodnie z holenderskim prawem podczas wykonywanej pracy Twój pracodawca ma obowiązek potrącać część wynagrodzenia w celu odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Posiadany numer BSN

Podstawą do uzyskania zwrotu podatku jest posiadanie numeru BSN (het Burger Service Nummer) – jest to odpowiednik polskiego numeru PESEL. Jego założenie ma na celu identyfikację każdej osoby, która mieszka i pracuje w Holandii.


Status rezydenta

Jeżeli dochody roczne podatnika pochodzą w co najmniej 90% z Holandii, oznacza to, że stał się on rezydentem holenderskim. Osobom z tym statusem przysługują korzystne warunki rozliczenia podatku – głównie za sprawą wysokości zwrotu oraz dodatkowych ulg podatkowych. Aby być rozliczonym na tych warunkach, musisz ukazać zaświadczenie UE/WE z polskiego Urzędu Skarbowego, które jest potwierdzeniem dochodów z tytułu pracy w Holandii.


Co wpływa na wysokość zwrotu podatku?

Oprócz statusu rezydenta istnieją czynniki, które wpływają na wysokość wypłacanego zwrotu podatku – składają się na to, np. kwoty odprowadzanych zaliczek czy odliczeń przysługujących ulg.


Rok podatkowy

W każdym roku mogą być stosowane inne progi podatkowe. Holenderski system rozliczeń działa w taki sposób, że gdy rośnie kwota odprowadzanego podatku, to wraz z nią zwiększa się dochód podatnika. Konsekwencją tego jest wyższy zwrot podatku na koniec roku rozliczeniowego.


Wiek

Wiek wpływa na wysokość zwracanego podatku. Osoby powyżej 65 roku życia, które zarobiły nie więcej niż 20 384 euro, mają odprowadzane tylko 18,75% podatku od swojego wynagrodzenia. Progi podatkowe wraz z ulgami dla osób starszych w 2019 roku:


dochód poniżej 20 384 euro – 18,75%,

dochód od 20 385 euro do 34 300 euro – 20,20%,

dochód od 34 301 euro do 68 507 euro – 38,10%,

dochód powyżej 68 508 euro – 51,57%,


Rodzaj dochodu

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość zwrotu podatku, jest źródło otrzymanego dochodu. Przykładem są tutaj sytuacje, gdy podatnik był, np. na zasiłku chorobowym bądź pracował jako freelancer. W pierwszym przypadku mogą zostać odliczone koszty leczenia, które nie są objęte polisą ubezpieczeniową. Praca dorywcza jest wolna od odprowadzania podatku, co wpływa na zmniejszenie jego zwrotu.


Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

Zmiana holenderskich przepisów wobec rozliczeń wpłynęła na sposób ubiegania się o zwrot podatku. Oznacza to, że jeżeli pracujesz w Holandii, a jesteś zameldowany w Polsce, musisz okazać zaświadczenie o dochodach w kraju zamieszkania. Aby uzyskać jego zwrot, rozlicz się z polskim Urzędem Skarbowym (PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG), a następnie złóż deklarację w holenderskim urzędzie. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zwrocie podatku z Holandii, odwiedź stronę https://all-tax.pl/zwrot-podatku-holandia – znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje oraz otrzymasz profesjonalną pomoc przy rozliczeniach.


Jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać zwrot podatku?

Do uzyskania zwrot podatku z Holandii wymagane jest dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz złożenie zeznania rocznego PIT. Do rozliczenia musisz przygotować:

  • kartę podatkową (Jaaropgaaf) lub odcinek z wypłaty (Salaris),
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
  • numer konta bankowego.

Jeżeli rozliczasz się wspólnie ze współmałżonkiem, który nie posiada numeru BSN, powinieneś dołączyć kserokopię paszportu lub dowodu współmałżonka, akt ślubu, zaświadczenie zameldowania współmałżonka oraz kserokopię rozliczenia PIT w Polsce współmałżonka. W razie wątpliwości wejdź na stronę https://all-tax.pl. Prześlesz na niej wymagane dokumenty, a resztą zajmą się profesjonaliści i pomogą Ci ze zwrotem podatku z pracy za granicy.
Wydanie nr 195/2020 z dnia 13.07.2020 ISSN: 2391 – 6214