Skuteczne zarządzanie kadrą – o co warto zadbać?

2019-08-29

Skuteczne zarządzanie kadrą

Zarządzanie kadrą, zasobami ludzkimi to jedno z wielu zadań każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Jest to też jeden z najbardziej newralgicznych punktów w niejednej organizacji. Spora część firm nie przykłada odpowiednio dużo uwagi do problemu, co prowadzi do niemożności osiągania wyznaczonych celów.

Rozwój przedsiębiorstwa, realizowanie celów, a w konsekwencji osiąganie sukcesu jest możliwe tylko dzięki odpowiednio ukierunkowanej pracy całego zespołu. Wartością nadrzędną jest tu kapitał ludzki z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami, jednocześnie prawidłowo nakierowany, oddelegowany do wykonania właściwych zadań. Równie ważne jest także wynagradzanie pracownika oraz motywowanie do dalszych działań. Tylko skuteczne i dobre zarządzanie kadrą może przynieść firmie oczekiwane profity.

Zarządzanie kadrą a ocena pracownika

Efektywność i wydajność pracowników może i powinna być poddawana okresowej kontroli. Takie działanie pozwoli szybko zdiagnozować problemy już na etapie ich powstawania, kiedy zażegnanie kryzysu jest jeszcze możliwe. Ocena wysiłku i pracy włożonej w osiągnięcie celów przedsiębiorstwa służy również ustalaniu sposobu wynagradzania pracowników. Ważne, aby pracownik czuł się doceniany, a jednocześnie zmotywowany do dalszych działań na rzecz przedsiębiorstwa. Badanie mające na celu ocenę efektywności każdego z pracowników pozwala przedsiębiorcy podejmować trafne decyzje, dokonywać przesunięć, zwolnień i awansów. Ocena i diagnoza pozwala również znaleźć najlepsze rozwiązania dotyczące zarządzania kadrą, a jednocześnie umożliwia wdrożenie działań usprawniających procesy.

Zobacz również: Czym są działania w obszarze Human Capital? Jak pomagają firmie?

Rozwój kompetencji

Zarządzanie kadrami to proces, który powinien uwzględniać również rozwój pracowniczych kompetencji. W interesie przedsiębiorstwa leży nie tylko odpowiednie wykorzystywanie kwalifikacji i predyspozycji pracowników, ale również umożliwienie im ciągłego podnoszenia i rozwoju kompetencji. Równie ważne może okazać się tworzenie profili kompetencyjnych dla danego stanowiska w firmie, co pozwala na zatrudnianie odpowiednio przygotowanych do wykonywania obowiązków osób. Kolejną kwestią wartą rozważenia jest wprowadzenie menedżerów w temat motywowania i oceniania pracowników, co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie kadrą. Jasno sprecyzowane kryteria oceniania kadr, a także wynagradzania może przyczynić się do zwiększenia tempa działania przedsiębiorstwa, usprawnienia procesów, a także redukcji kosztów.

Więcej informacji o skutecznym zarządzaniu kadrą i zaletach systemu oceniania pracowników można znaleźć na https://www.ca-staff.eu.Wydanie nr 195/2020 z dnia 13.07.2020 ISSN: 2391 – 6214