Wydanie nr 262/2019 z dnia 2019-09-19 ISSN: 2391 – 6214

Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe

wróć do wyników wyszukiwania

2019-09-19

Lokalizacja Warszawa (woj. MAZOWIECKIE)

Numer referencyjny: ZP 2402.3.2019

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz pośrednictwo wizowe.
Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do:
- przyjęcia zleceń do realizacji w następujący sposób: telefonicznie, faxem, e-mailem;
- dokonania optymalnego wyboru przewoźnika oraz trasy pod względem ceny i czasu trwania podróży (przedstawienia Zamawiającemu co najmniej dwóch opcji związanych z jedną podróżą);
- przedstawienia informacji zwrotnej o połączeniach w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia zapytania;
- wyznaczenia minimum jednej osoby do współpracy z Zamawiającym, odpowiedzialnej za realizację niniejszej umowy;
- dowozu biletów, wraz z fakturą za nie, do siedziby Zamawiającego (bez odrębnego wynagrodzenia);
- bilety powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w dniu zgłoszenia zlecenia do godz. 15:00, przy zgłoszeniu zlecenia do godz. 11:00, a jeżeli zgłoszenie zlecenia nastąpi po godz. 11:00 – to w dniu następnym do godz. 12:00;
- wyrażenia zgody na porównywanie cen biletów oferowanych przez Wykonawcę z cenami oferowanymi przez inne biura. W przypadku stwierdzenia większej niż 10% różnicy w cenie biletu w stosunku do cen w innym biurze na to samo połączenie Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia danego biletu w firmie tańszej wskazanej przez Zamawiającego bez naliczania opłaty transakcyjnej.
- pomocy przy załatwianiu odwołań (reklamacji) do linii lotniczych i innych przewoźników, (dokumentacja będzie kierowana bezpośrednio do Wykonawcy);
- dostarczenia do Zamawiającego odpowiednich wniosków wizowych;
- pomoc w wypełnianiu i odbiór od Zamawiającego wypełnionych wniosków wizowych wraz z paszportem osoby występującej o wizę;
- złożenie wniosku wizowego wraz z paszportem w stosownej ambasadzie;
- wnoszenie w imieniu Zamawiającego opłat wizowych a następnie refakturowanie wniesionej opłaty;
- odbiór z ambasady wizy i paszportu osoby o nią występującej i dostarczenie kompletu dokumentów do Zamawiającego, wraz z fakturą za wizę.
Bilety lotnicze stanowią około 90% wartości zamówienia, kolejowe około 9%, wizy stanowią około 1% zamówienia.
numer ogłoszenia: 1231328  I  data wprowadzenia: 2019-09-19  I  wyświetleń: 3  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 2

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 325/2019 z dnia 21.11.2019 ISSN: 2391 – 6214