Wydanie nr 110/2017 z dnia 2017-04-20 ISSN: 2391 – 6214

Drugi ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości

wróć do wyników wyszukiwania

2017-04-20

Lokalizacja Nowy Sącz (woj. MAŁOPOLSKIE)

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56 , 33-300 Nowy Sącz

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (licytację)

na sprzedaż:

- prawa wieczystego użytkowania działki nr 883/2 o powierzchni 0,4076 ha, która powstała z podziału działki ewidencyjnej o nr 883, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00086739/8 będącej własnością Miasta i Gminy Stary Sącz w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu oraz 75% udziałów w działce nr 883/3 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do działek 883/1 i 883/2 o powierzchni 0,0510 ha z nawierzchnią betonową o powierzchni ok. 486 m2.

- prawa własności budynku po byłej kotłowni węglowej znajdującego się na działce nr 883/2 i budowli: zasieki, ogrodzenie, place składowe, drogi, chodniki - położonych na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu.


Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży: 


Działka 883/2 o kształcie nieregularnym płaska, jest zabudowana budynkiem starej kotłowni węglowej z placem betonowym o powierzchni ok. 1500m2 z odprowadzeniem wód opadowych drogą dojazdową o nawierzchni betonowej. Działka graniczy z jednej strony z działką zabudowaną budynkiem nowej kotłowni gazowej, z drugiej z osiedlem mieszkalnym, a z pozostałych stron z działkami niezabudowanymi. Ogrodzenie działki stanowi siatka ogrodzeniowa zamontowana na słupkach stalowych umieszczonych w gniazdach betonowych. Dojazd do działki drogą wewnętrzną utwardzoną wydzieloną z działki nr 883 oraz działką nr 897/8 ze służebnością przejazdu i przechodu do drogi publicznej „ul. Braterstwa Ludów”. Na działce znajduje się studnia wodna z pełną dokumentacją eksploatacyjną i przyłączem do budynku. Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. Działka nr 883/2 stanowi teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem podstawowym – usługi komercyjne oraz związane z zaopatrzeniem w ciepło; przeznaczenie dopuszczalne – drobna wytwórczość.

Budynek po kotłowni węglowej z lat 80-tych XX-wieku o konstrukcji murowanej na fundamencie żelbetowym ze stropami i schodami żelbetowymi. Stropodach ocieplany pokryty papą. Zużycie techniczne w granicach 40%. Przy zmianie funkcjonalności należy się liczyć ze znacznymi nakładami finansowymi.

Dane techniczno-użytkowe:

powierzchnia zabudowy – 265,00 m2

powierzchnia użytkowa – 489,00 m2

kubatura – 1975,00 m2

Budynek ma podłączenie do kanalizacji sanitarnej, wodociągu miejskiego i studni wodnej oraz prądu elektrycznego (siła). Ponadto istnieje możliwość podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej i gazowej położonych na terenie działki. Budynek oraz inne budowle znajdujące się na działce nr 883/2 są własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Działka nr 883/3 - 75% udziałów w działce w kształcie wydłużonego prostokąta, płaskiej, utwardzonej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do działek 883/1 i 883/2 o powierzchni 0,0510 ha z nawierzchnią betonową o powierzchni ok. 486 m2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż w terminie

120 dni od daty przeprowadzenia licytacji.


Cena wywoławcza: 400.000,00 zł brutto (zwolnienie z VAT)


Wysokość wadium wynosi: 40.000,00 zł 


Minimalne postąpienie: 2.000,00 zł 


Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 12.00

w siedzibie MPEC Sp. z o.o. ul. Wiśniowickiego 56 w Nowym Sączu,

budynek A, I piętro, sala konferencyjna. 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto MPEC Sp. z o.o.

nr : 93 1910 1048 3007 7771 1121 0001

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 maja (wtorek) 2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Spółki.


Oferenci są zobowiązani w terminie nie później niż do 09 maja (wtorek) 2017 r. do godz. 15.00 przedstawić MPEC dokumenty, o których mowa w § 13 pkt. 3 „Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na zbycie nieruchomości gruntowych i lokalowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu”. Dokumenty należy złożyć w siedzibie MPEC, sekretariat budynek A, I piętro.


Regulamin zamieszczony jest pod ogłoszeniem o przetargu oraz do wglądu w siedzibie MPEC - budynek B, pokój nr 3. 


Bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu Oferenci obowiązani są przedstawić komisji przetargowej poniższe dokumenty:

- dowód osobisty celem ustalenia tożsamości

- dowód wniesienia wadium

- podpisane „Oświadczenie przystępującego do przetargu” . 


Termin i godzinę oględzin przedmiotu sprzedaży należy wcześniej uzgodnić z osobą odpowiedzialną za udostępnienie przedmiotu sprzedaży do oględzin:

p.Piotr Kowalik– telefon 18 547-55-81 wew. 115. 


Pytania należy kierować do p. Mieczysława Nędzy - telefon 18 547-55-81 wew. 104. 


Regulamin przetargu oraz zał. nr 1,2,3 do Regulaminu i zał. nr 1 do protokołu są zamieszczone pod ogłoszeniem.

Szczegóły na www.mpec.nsi.pl

 

Nowy Sącz, dn. 14 kwietnia 2017 r.

 

REGULAMIN PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU
numer ogłoszenia: 454861  I  data wprowadzenia: 2017-04-20  I  wyświetleń: 95  I ​​​​ wyświetleń na liscie: 53

Warto przeczytać

Zamów informacje o ogłoszeniach Wypełnij formularz subskrypcji i wygodnie odbieraj ogłoszenia za pośrednictwem swojego maila. Codziennie 2000 ogłoszeń w serwisie. Zawsze świeże oferty! Zamawiam

Wydanie nr 292/2017 z dnia 19.10.2017 ISSN: 2391 – 6214